News - Nieuws

Uitstel of niet, Forexx is al klaar voor de nieuwe Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Overheden en uitvoeringsorganisaties krijgen een half jaar langer, tot 1 juli 2022, de tijd om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te implementeren. Dit blijkt nog een hele uitdaging. Forexx is klaar om dit in goede banen te leiden.  

Verandering van de omgevingswet

Het DSO wordt het hart van de nieuwe Omgevingswet. Instrumenten en regelgeving van verschillende overheden komen hierin bij elkaar en gaan werken als één loket. Deze overgang is een complexe opgave: regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten bereikbaar zijn, systemen moeten op elkaar afgestemd worden. En juist die afstemming van de systemen geeft de meeste problemen met vertraging tot gevolg. Zeker omdat Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog altijd met verschillende systemen werken. Voorbeelden zijn Squit, Key2, Corsa, Deco, OpenWave of een eigen ontworpen applicatie.

Gevolgen van het uitstel

Oorspronkelijk was het plan om deze overgang door te voeren in 2017, maar dat is meerdere malen uitgesteld. Tot voor kort stond de nieuwe deadline op 1 juli 2021. Begin dit jaar gaven overheden wederom aan meer tijd nodig te hebben. Hier werd uiteindelijk toch gehoor aan gegeven. Vooralsnog staat de nieuwe einddatum om 1 januari 2022. Ook hiervan wordt de haalbaarheid opnieuw in twijfel getrokken, aangezien pas 203 van de 352 gemeenten zijn aangesloten op het systeem.

De langere duur van de overgangsperiode betekent wel dat er extra kosten bijkomen. Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten hebben de minister daar al vaker op gewezen. Gemeenten willen dat er minstens 150 miljoen euro bijkomt om de extra kosten te vergoeden. Daarnaast betekent de vertraging van de inwerkingtreding van de Omgevingswet dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die een deel van de verantwoordelijkheid van het toezicht op de bouw weghaalt bij gemeenten en neerlegt bij bouwers en opdrachtgevers, ook een halfjaar wordt uitgesteld.

Wat Forexx voor de overheid kan betekenen

Forexx heeft haar medewerkers al voorbereid op de nieuwe regelgeving middels diverse opleidingen. Ook de implementatie van nieuwe applicaties met daarbij de dataconversie kan Forexx verzorgen zodat Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten op tijd klaar zijn voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

 

Other news